Żubr

47W roku 1951 gatunek ten został sprowadzony do Puszczy Kampinoskiej, gdzie pomyślnie się zaaklimatyzował. Dzięki prawnej ochronie i skłonności do wędrówek, zwierzę to rozprzestrzeniło się w województwach: białostockim, warszawskim, bydgoskim, olsztyńskim i lubelskim. Pogłowie łosi liczy około 800 sztuk. Od roku 1959 dokonuje się wprawdzie odstrzałów selekcyjnych, jednak zwierzę to nadal jest pod opieką organów ochrony przyrody. Poważny dorobek ma nasz kraj w utrzymaniu żubra. W roku 1921 padła ostatnia sztuka z żubrów żyjących w Puszczy Białowieskiej. Staraniem Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra (które powstało na wniosek Sztolcmana w roku 1925) zaczęto restytutować ten gatunek z okazów zachowanych w ogrodach zoologicznych. W roku 1936 utworzono drugi rezerwat żubra W.Niepołomicach. Dzięki troskliwej opiece i hodowli, pogłowie żubrów zwiększyło się. po II wojnie światowej ocalały na naszych ziemiach 34 okazy, z tego w Białowieży 16 sztuk. Piękne ilustracje można wykorzystać na lekcji w czasie pogadanki lub seminarium. Ptaki. Ptaki stanowią najliczniejszą grupę zwierząt chronionych. Chronimy je nie tylko ze względów estetycznych i humanitarnych, ale także ze względów gospodarczych. Za najbardziej pożyteczne uważane są ptaki owadożerne. W lasach, gdzie nie ma ptaków, zwłaszcza w lasach składających się z jednego gatunku drzew, bez podszycia i bez starych wypróchniałych okazów, w których nie mogą zagnieździć się ptaki owadożerne, owady znajdują wyjątkowo korzystne warunki rozwoju i rozmnażają się często nadmiernie powodując klęski. Ptaki są naturalnym i najlepszym regulatorem stanu ilościowego owadów. Nawet chemiczne środki zwalczania szkodników nie dorównują ptakom w walce z owadami. Stosowanie- środków chemicznych wpływa bardzo niekorzjrstnie, gdyż powoduje śmierć również owadów pożytecznych, a także zatrucia innych zwierząt. Przyczynia się to do zachwiania równowagi w biocenozie lasu.

27 września 2010 | Kategoria: Ciekawostki, Natura | Tagi: , , , ,