Brak wykształcenia

19Ludzie z brakiem wykształcenia mają marne szanse na obecnym rynku pracy. Są tutaj dwie kwestie do poruszenia. Po pierwsze jest tym ludziom bardzo ciężko znależć zatrudnienie. Drugą sprawą jest fakt że jeśli nawet uda im się znależć zatrudnienie to jest to praca bardzo nisko płatna , która nie daję dużych możliwości na godne życie. Do grupy tych ludzi należą tacy, którzy mają wykształcenie podstawowe lub niepełne zawodowe ale także osoby z wykształceniem zawodowym nie dopasowanym do dzisiejszego rynku pracy. Również pewne kierunki na po poziomie wykształcenia średniego a nawet wyższego. Często ludzie bez formalnego wykształcenia znajdują jednak sposób na wykonywanie względnie dobrze opłacanej pracy. Do tej grupy można zaliczyć na przykład kierowców zawodowych. Warto jednak nadmienić że w tym przypadku zdobycie prawa jazdy powinno też być uznane jako wykształcenie. Podobnie sprawa się ma z operatorami maszyn budowlanych i specjalistycznych jak na przykład walce , dżwigi i tym podobne. Ogólnie można stwierdzić że wykształcenie a szczególnie wyższe daje większe szanse na dobrze płatna prace co jednak nie zawsze jest regułą. System nauczania zmienił się bardzo przez ostatnie piętnaście lat. Samo podejście do karania uczniów zmieniło znacznie swoją formę. W dzisiejszych czasach nauczyciel nie ma prawa karać ucznia karą cielesną jak i także karą reprymendy. Kiedyś stosowano kary cielesne i nikogo to nie oburzało. Oprócz tych kwestii uległ także sposób nauczania. W obecnej dobie duży nacisk kładzie się na rozwijanie kreatywności, inteligencji i różnych ukrytych talentów a nie tylko przyswajanie suchych informacji. Oczywiście należy napomnieć że cały system edukacyjny uległ znacznej zmianie. Kiedyś obowiązywał dwustopniowy podział przed studiami. Najpierw uczniowie uczęszczali do szkoły podstawowej a następnie decydowali się na szkołę średnią lub szkołę zawodową. Dziś jest trochę inaczej. Uczniowie kończą szkołę podstawową a póżniej gimnazjum a następnie decydują się na wybraną szkołę o profilu zawodowym. Listy lektur wielokrotnie były zmieniane i modyfikowane co dla uczniów też nie było bez echa. W dzisiejszych czasach większą rolę przywiązuje się do nauki języków obcych , które zajmują niepośrednią rolę w terażniejszym systemie nauki.

30 września 2010 | Kategoria: Edukacja | Tagi: , , , ,

Dobre wykształcenie

21Posiadanie edukacji daje duże możliwości w dzisiejszych czasach. Ogólnie można przyjąć że posiadanie wykształcenia na poziomie szkoły wyższej jest dużym atutem na obecnym rynku pracy.Od wielu lat takie zawody jak lekarz czy prawnik cieszyły się dużą renomą i społecznym poważaniem. Były to również zawody dobrze opłacane. W obecnej dobie zawody te są nieźle opłacane jednak wiele innych zawodów jest dużo lepiej opłacanych. Oprócz tego jest szereg zawodów z wykształceniem wyższym gdzie wykształcenie daje szanse zatrudnienia w danym zawodzie lecz wynagrodzenie nie jest zbyt dobrze opłacane. Do tego rodzaju zawodów należą na przykład nauczyciele, pielęgniarki, psycholodzy. Do bardzo dobrze zarabiających zawodów w dzisiejszych czasach zaliczyć można menedżerów finansowych, prezesów banków ,przedsiębiorców. Do osób uprzywilejowanych posiadaniem określonego wykształcenia dającego duże korzyści materialne oraz możliwości zatrudnienia na rynku pracy są różnego rodzaju zawodyrzemieślnicze takie jak elektrycy, dekarze, mechanicy i wiele innych do których to nie jest niezbędne posiadanie wyższego wykształcenia. Ogólnie rzecz biorąc można stwierdzić że wykształcenie wyższe nie jest pewnikiem dobrze płatnej pracy ale i na odwrót wykształcenie zawodowe lub średnie zawodowe nie jest wcale indykatorem małych zarobków. Jedną rzeczą pewną na obecnym rynku pracy jest fakt konieczności kształcenia się przez całe życie. Drugim pewnikiem uwidaczniającym się na rynku pracy jest duże prawdopodobieństwo konieczności przekwalifikowania się. Innym ważnym elementem zaczynającym towarzyszyć wielu pracownikom w wielu krajach. Elementem tym jest konieczność zmiany miejsca zamieszkania ze względu na pracę. Obecnie nawet jeśli wiele osób nie zmieniło miejsca zamieszkania to jest zmuszona do dojeżdżania do pracy często przez wiele godzin. Obecnie są trendy na rynku pracy aby pracownik miał jak najszersze wykształcenie , znał kilka języków obcych , był dyspozycyjny.Można powiedzieć że szuka się po prostu multitalentów. Takie są trendy obecnie co wcale nie oznacza że się to w przyszłości nie zmieni. Pewnikiem jest jednak fakt że wszelkie umiejętności ,kwalifikacje oraz wykształcenie są w obecnej dobie mile widziane. Możliwe jest zawsze samozatrudnienie gdzie człowiek jest zdany na samego siebie, gdzie jednak dokształcanie jest równie ważne ponieważ beż znajomości trendów na rynku ciężko być konkurencyjnym. Jedną rzeczą pewną na obecnym rynku pracy jest fakt konieczności kształcenia się przez całe życie. Drugim pewnikiem uwidaczniającym się na rynku pracy jest duże prawdopodobieństwo konieczności przekwalifikowania się. Innym ważnym elementem zaczynającym towarzyszyć wielu pracownikom w wielu krajach. Elementem tym jest konieczność zmiany miejsca zamieszkania ze względu na pracę. Obecnie nawet jeśli wiele osób nie zmieniło miejsca zamieszkania to jest zmuszona do dojeżdżania do pracy często przez wiele godzin. Obecnie są trendy na rynku pracy aby pracownik miał jak najszersze wykształcenie , znał kilka języków obcych , był dyspozycyjny.Można powiedzieć że szuka się po prostu multitalentów. Takie są trendy obecnie co wcale nie oznacza że się to w przyszłości nie zmieni. Pewnikiem jest jednak fakt że wszelkie umiejętności ,kwalifikacje oraz wykształcenie są w obecnej dobie mile widziane. Możliwe jest zawsze samozatrudnienie gdzie człowiek jest zdany na samego siebie, gdzie jednak dokształcanie jest równie ważne ponieważ beż znajomości trendów na rynku ciężko być konkurencyjnym.

16 lipca 2010 | Kategoria: Edukacja | Tagi: , , , ,