Edukacja

20Edukacją określa się głównie zdobywanie wykształcenia w każdej formie. Edukacją można nazwać studiowanie na wyższej uczelni jak również kształcenie się na poziomie szkoły zawodowej lub podstawowej. Nie tylko jednakże szkoły w tradycyjnej formie mogą stanowić edukację. Do innych rodzajów edukacji można zaliczyć takie zajęcia jak nauka języków we własnym zakresie lub nawet kończenie jakichkolwiek kursów związanych na przykład z pracą zawodową. Z tego można wywnioskować że na przykład ukończenie kursu na wózki widłowe to jest również forma edukacji. Ogólnie można stwierdzić że zdobywanie wiedzy lub umiejętności związanych ze sferą intelektualną lub zawodową zasługuje na miano edukacji. Jest jednak parę dziedzin w których termin edukacji nie jest tak pasujący choć dziedziny te również związane są ze zdobywaniem nowych umiejętności. Do takich dziedzin możemy zaliczyć na przykład muzykę. Gdy ktoś powiedzmy uczy się grać na gitarze czy powinniśmy uznać to za edukację? Można powiedzieć że na tym przykładzie odpowiedź może być dwojaka. Jeśli ta osoba uczy się gry na gitarze a jest na przykład malarzem pokojowym to uznać można że nie jest to edukacja ale hobby. Teraz weżmy drugą sytuację gdy ktoś chodzi do szkoły muzycznej i uczy się gry na tym instrumencie. W tym przypadku raczej ciężko byłoby nam zanegować fakt że jest to edukacja. Obecne czasy cechują się małą pewnością wykonywanego zawodu. Kiedyś dany rzemieślnik na przykład wykonywał swój zawód przez całe życie. Teraz jest zupełnie inaczej. Często ludzie muszą zmieniać zawody ponieważ wymagania rynku pracy są tak duże że ludzie ci nie znajdują miejsca na tymże rynku i muszą się przekwalifikowywać. Wielu rzemieślników musi śledzić nowinki techniczne które musi wykorzystać w swoim zawodzie gdyż konkurencja na rynku pracy jest ogromna a wygrywa ten kto jest w stanie zaoferować jak najwięcej nowości. To jest przykład tyczący rzemieślników ale sprawa przedstawia się podobnie jeśli chodzi na przykład o lekarzy i prawników. Chirurg na przykład musi podczas uprawiania zawodu cały czas się dokształcać w obszarze nowych materiałów używanych do operacji jak i przyswajać nowe metody wykonywania danych operacji i zabiegów. Sytuacja z prawnikiem przedstawia się podobnie. Nie wystarczy że nauczy się on kodeksu na dany dzień ukończenia studiów. Kodeks karny jest strukturą żywą i zmienia się przez cały czas a prawnik powinien być dobrze zorientowany w tych sprawach.

23 lipca 2010 | Kategoria: Edukacja | Tagi: , , , ,