Żubr

47W roku 1951 gatunek ten został sprowadzony do Puszczy Kampinoskiej, gdzie pomyślnie się zaaklimatyzował. Dzięki prawnej ochronie i skłonności do wędrówek, zwierzę to rozprzestrzeniło się w województwach: białostockim, warszawskim, bydgoskim, olsztyńskim i lubelskim. Pogłowie łosi liczy około 800 sztuk. Od roku 1959 dokonuje się wprawdzie odstrzałów selekcyjnych, jednak zwierzę to nadal jest pod opieką organów ochrony przyrody. Poważny dorobek ma nasz kraj w utrzymaniu żubra. W roku 1921 padła ostatnia sztuka z żubrów żyjących w Puszczy Białowieskiej. Staraniem Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra (które powstało na wniosek Sztolcmana w roku 1925) zaczęto restytutować ten gatunek z okazów zachowanych w ogrodach zoologicznych. W roku 1936 utworzono drugi rezerwat żubra W.Niepołomicach. Dzięki troskliwej opiece i hodowli, pogłowie żubrów zwiększyło się. po II wojnie światowej ocalały na naszych ziemiach 34 okazy, z tego w Białowieży 16 sztuk. Piękne ilustracje można wykorzystać na lekcji w czasie pogadanki lub seminarium. Ptaki. Ptaki stanowią najliczniejszą grupę zwierząt chronionych. Chronimy je nie tylko ze względów estetycznych i humanitarnych, ale także ze względów gospodarczych. Za najbardziej pożyteczne uważane są ptaki owadożerne. W lasach, gdzie nie ma ptaków, zwłaszcza w lasach składających się z jednego gatunku drzew, bez podszycia i bez starych wypróchniałych okazów, w których nie mogą zagnieździć się ptaki owadożerne, owady znajdują wyjątkowo korzystne warunki rozwoju i rozmnażają się często nadmiernie powodując klęski. Ptaki są naturalnym i najlepszym regulatorem stanu ilościowego owadów. Nawet chemiczne środki zwalczania szkodników nie dorównują ptakom w walce z owadami. Stosowanie- środków chemicznych wpływa bardzo niekorzjrstnie, gdyż powoduje śmierć również owadów pożytecznych, a także zatrucia innych zwierząt. Przyczynia się to do zachwiania równowagi w biocenozie lasu.

27 września 2010 | Kategoria: Ciekawostki, Natura | Tagi: , , , ,

Zakaz przewozu ryb

45Na zakazie przewozu ryb i obrotu nimi w okresach ochronnych. Ochronę ryb reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 X 1947 r. (Dz. U. nr 64, poz. 375). Omawiając to zagadnienie nauczyciel powinien wspomnieć o ochronie środowiska ryb, o ochronie przed zanieczyszczaniem wód rzek, jezior, stawów i mórz. Płazy. Płazy są chronione głównie ze względu na ich pożyteczność w ekosysternie. Są one jednymi z głównych Wrogów owadów szkodników. Traszka, salamandra, kumak, huczek, ropucha, rzekotka są objęte całkowitą ochroną prawną jako gatunki ginące. Żaby zielone podlegają ochronie częściowej – nie wolno ich łowić w okresie składania skrzeku oraz w okolicach, gdzie występują nielicznie. Niektóre gatunki są eksportowane do różnych krajów. Dostarczają państwu dewizy. Omawiając płazy nauczyciel powinien zapoznać młodzież z chronionymi gatunkami oraz wskazać na konieczność ich ochrony. Gady. Wszystkie gady występujące w Polsce, z wyjątkiem żmii. Z innymi organizacjami młodzieżowymi. Wiele dobrego w gospodarce człowieka czynią ptaki drapieżne, które człowiek przywykł tępić z powodu ich rzekomej wielkiej szkodliwości dla łowiectwa. Takie jednostronne traktowanie ptaków drapieżnych, zwłaszcza sokołów i sępów, jest niesłuszne. Sokoły zdobywają pożywienie łowiąc przeważnie małe kręgowce, a zatem odgrywają dużą rolę w zwalczaniu niektórych szkodników (np. my^ szowatych). Natomiast sępy żywią się padliną. Oceniając znaczenie drapieżców dla człowieka należy brać pod uwagę interesy różnych dziedzin gospodarki. Trzeba też pamiętać, że ptaki drapieżne spełniają w biocenozach określoną rolę i mimo uszczuplenia liczebności ofiar wywierają w końcowym wyniku dodatni wpływ na dynamikę populacji zwierząt. Ptaki drapieżne usuwają przede wszystkim osobniki chore lub osłabione, a także zwierzęta padłe, przyczyniają się zatem do ochrony łowiska przed chorobami zakaźnymi i zapobiegają zwyrodnieniu innych zwierząt dziko żyjących. Z innymi organizacjami młodzieżowymi. Wiele dobrego w gospodarce człowieka czynią ptaki drapieżne, które człowiek przywykł tępić z powodu ich rzekomej wielkiej szkodliwości dla łowiectwa. Takie jednostronne traktowanie ptaków drapieżnych, zwłaszcza sokołów i sępów, jest niesłuszne. Sokoły zdobywają pożywienie łowiąc przeważnie małe kręgowce, a zatem odgrywają dużą rolę w zwalczaniu niektórych szkodników (np. my^ szowatych). Natomiast sępy żywią się padliną. Oceniając znaczenie drapieżców dla człowieka należy brać pod uwagę interesy różnych dziedzin gospodarki. Trzeba też pamiętać, że ptaki drapieżne spełniają w biocenozach określoną rolę i mimo uszczuplenia liczebności ofiar wywierają w końcowym wyniku dodatni wpływ na dynamikę populacji zwierząt. Ptaki drapieżne usuwają przede wszystkim osobniki chore lub osłabione, a także zwierzęta padłe, przyczyniają się zatem do ochrony łowiska przed chorobami zakaźnymi i zapobiegają zwyrodnieniu innych zwierząt dziko żyjących.

14 września 2010 | Kategoria: Ciekawostki, Natura | Tagi: , , , ,

Redukcja populacji szkodników

48Tak więc jednym z poważnych czynników redukcji populacji szkodników są ptaki owadożerne, które z tego tytułu zasługują na ochronę. Zaleca się czynną ochronę ptaków owadożemych, a szczególnie gnieżdżących się w dziuplach, jak: szpaki, pliszki, sikory, rnuchołówki żałobne. Mówiąc o pożyteczności ptaków myślimy zwykle tylko o ptakach owadożemych, zapominamy natomiast o ziarnojadach, które oddają wielkie usługi rolnikom zbierając nasiona chwastów. Jedynie wróbel karmi się nasionami zbóż i tylko w pewnych okresach. Ptaki te wymagają ze strony człowieka opieki. W miastach i na wsiach wśród zadrzcwień w ogrodach, parkach i lasach należy zawieszać skrzynki lęgowe. Nauczyciel winien zachęcić młodzież do przygotowywania takich skrzynek, rozwieszania ich i opieki nad nimi oraz do dokarmiania ptaków w okresie zimowym. Praca wychowawcza związana z ochroną ptaków powinna być inicjowana na lekcjach, a kontynuowana na zajęciach koła LOP. W tej akcji pożądane jest nawiązanie współpracy. Nor i żeremi, oraz gąsienic, poczwarck, piskląt, jak również dokonywania wszelkich innych czynności zmierzających do zawłaszczenia bądź uszkodzenia; – przetrzymywania, zbywania, nabywania oraz przemieszczania zwierząt z ich naturalnych stanowisk na inne; – wywożenia poza granice państwa tych zwierząt w stanie żywym lub martwym: – niszczenia mrowisk w lasach. W stosunku do gatunków zwierząt chronionych dopuszczalne jest jednak: – w okresie od 1 listopada do końca lutego usuwanie gniazd ze skrzynek dla ptaków oraz gniazd znajdujących się na pielęgnowanych terenach zadrzewionych (remizach) i w zagajnikach; – usuwanie z domostw i zabudowań oraz z ich najbliższego otoczenia gniazd ptasich, o ile wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne; – łapanie ptaków i nietoperzy poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi w celu ich obrączkowania przez osoby upoważnione przez urzędowe stacje ornitologiczne. Nor i żeremi, oraz gąsienic, poczwarck, piskląt, jak również dokonywania wszelkich innych czynności zmierzających do zawłaszczenia bądź uszkodzenia; – przetrzymywania, zbywania, nabywania oraz przemieszczania zwierząt z ich naturalnych stanowisk na inne; – wywożenia poza granice państwa tych zwierząt w stanie żywym lub martwym: – niszczenia mrowisk w lasach. W stosunku do gatunków zwierząt chronionych dopuszczalne jest jednak: – w okresie od 1 listopada do końca lutego usuwanie gniazd ze skrzynek dla ptaków oraz gniazd znajdujących się na pielęgnowanych terenach zadrzewionych (remizach) i w zagajnikach; – usuwanie z domostw i zabudowań oraz z ich najbliższego otoczenia gniazd ptasich, o ile wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne; – łapanie ptaków i nietoperzy poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi w celu ich obrączkowania przez osoby upoważnione przez urzędowe stacje ornitologiczne.

29 lipca 2010 | Kategoria: Ciekawostki, Natura | Tagi: , , ,

Bezsenność

65Być może nasza bezsenność jest spowodowana wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami do snu. Są ludzi, którzy zasną o każdej porze dnia niezależnie gdzie się znajdą. Ale są również tacy, którzy potrzebują odpowiednich warunków by się dobrze wyspać. Trzy podstawowe czynniki, które mają znaczenie dla naszego snu to cisza, oświetlenie i łóżko. Pamiętajmy, że po godzinie dwudziestej drugiej nic i nikt nie ma prawa nam zakłócać spokojnego odpoczynku. Głośne zabawy dzieci, imprezy u sąsiadów czy remonty! Oczywiście nie oznacza to, że za każdą imprezą u sąsiadów mamy dzwonić po policję. Nie mniej jednak, gdy to się często powtarza możemy z czystym sumieniem zwrócić im uwagę. Poza tym oświetlenie. Jeśli mamy pecha i mieszkamy akurat przy ulicznej latarni warto zaopatrzyć się w rolety albo żaluzje. Łóżko musi być w miarę wygodne. Zdrowsze są twarde materace, ale jeśli my wolimy mięknie to lepiej upić lekki. Nie ma sensu męczyć się dla zasady, bo i tak to nie przyniesie oczekiwanego skutku. Filmy to kolejna możliwość oderwania się od rzeczywistości i ucieczki do krainy marzeń. Nie chodzi nawet o to by oglądać same fantastyczne filmy bądź kreskówki dla dzieci. Wystarczy, że to, co oglądamy będzie sprawiać nam prawdziwą radość i satysfakcję oraz to, że oderwiemy się myślami od przedmiotu naszych zmartwień. Nie ma sensu oglądać komedii, jeśli nie znosimy takiego gatunku filmów. Nie musi być to nawet żaden film z pozytywnym przesłaniem. Grunt to żeby był w miarę wciągający i przyciągający naszą uwagę. Horrory jednak odpadają! Nawet, jeśli jest to nasz ulubiony rodzaj to naszym celem jest jednak zaśnięcie później w nocy a nie bezsenność wywołana wyobrażeniami zaczerpniętymi z filmu. Ja osobiście najbardziej lubię pełnometrażowe bajki i z czystym sumieniem polecam je wszystkim ludziom z odrobiną humoru. Bajki, chociaż teoretycznie przeznaczone dla dzieci zawierają wiele dwuznacznych dialogów i żartów sytuacyjnych, które są głównie przeznaczone dla dorosłych, bo dzieci i tak nie będę wiedziały, o co chodzi.

26 czerwca 2010 | Kategoria: Ciekawostki, Natura | Tagi: , , ,