Brak wykształcenia

19Ludzie z brakiem wykształcenia mają marne szanse na obecnym rynku pracy. Są tutaj dwie kwestie do poruszenia. Po pierwsze jest tym ludziom bardzo ciężko znależć zatrudnienie. Drugą sprawą jest fakt że jeśli nawet uda im się znależć zatrudnienie to jest to praca bardzo nisko płatna , która nie daję dużych możliwości na godne życie. Do grupy tych ludzi należą tacy, którzy mają wykształcenie podstawowe lub niepełne zawodowe ale także osoby z wykształceniem zawodowym nie dopasowanym do dzisiejszego rynku pracy. Również pewne kierunki na po poziomie wykształcenia średniego a nawet wyższego. Często ludzie bez formalnego wykształcenia znajdują jednak sposób na wykonywanie względnie dobrze opłacanej pracy. Do tej grupy można zaliczyć na przykład kierowców zawodowych. Warto jednak nadmienić że w tym przypadku zdobycie prawa jazdy powinno też być uznane jako wykształcenie. Podobnie sprawa się ma z operatorami maszyn budowlanych i specjalistycznych jak na przykład walce , dżwigi i tym podobne. Ogólnie można stwierdzić że wykształcenie a szczególnie wyższe daje większe szanse na dobrze płatna prace co jednak nie zawsze jest regułą. System nauczania zmienił się bardzo przez ostatnie piętnaście lat. Samo podejście do karania uczniów zmieniło znacznie swoją formę. W dzisiejszych czasach nauczyciel nie ma prawa karać ucznia karą cielesną jak i także karą reprymendy. Kiedyś stosowano kary cielesne i nikogo to nie oburzało. Oprócz tych kwestii uległ także sposób nauczania. W obecnej dobie duży nacisk kładzie się na rozwijanie kreatywności, inteligencji i różnych ukrytych talentów a nie tylko przyswajanie suchych informacji. Oczywiście należy napomnieć że cały system edukacyjny uległ znacznej zmianie. Kiedyś obowiązywał dwustopniowy podział przed studiami. Najpierw uczniowie uczęszczali do szkoły podstawowej a następnie decydowali się na szkołę średnią lub szkołę zawodową. Dziś jest trochę inaczej. Uczniowie kończą szkołę podstawową a póżniej gimnazjum a następnie decydują się na wybraną szkołę o profilu zawodowym. Listy lektur wielokrotnie były zmieniane i modyfikowane co dla uczniów też nie było bez echa. W dzisiejszych czasach większą rolę przywiązuje się do nauki języków obcych , które zajmują niepośrednią rolę w terażniejszym systemie nauki.

30 września 2010 | Kategoria: Edukacja | Tagi: , , , ,

Przedszkole

68Przedszkole to pierwszy etap nauki, rozwijania się dziecka. Przedszkole dzieli się na parę etapów. Można dziecko umieścić w przedszkolu, jeśli ma już nawet 4 lata. Uczy się wtedy poznawać świat poza murami domu, poznaje swoich rówieśników, wychowawczynie. Często dziecko aby przystosować się do nowych warunków potrzebuje czasu, płacze w pierwszych dniach kiedy rodzic próbuje go zostawić samego. Kolejny etap to starszaki, gdzie dziecko zaczyna stawiać pierwsze kroki w świecie nauki, uczy się poznawać nature, środowisko, nazywania zwierząt, naśladowania ich głosów. W zerówce dziecko uczy się poznawania literek, cyferek, uczy się czytać imiona czy prostych nazw rzeczy i zwierząt. Z wychowawcą uczą się słuchać bajek, rozumienia ich, wyciągania prostych wniosków. Po zerówce następuje moment kiedy wybiera się szkołę podstawową. Zwykle znajduje się w tym samym budynku lub obok. Przedszkola mają tak ustawione godziny pracy aby były dogodne dla rodziców i ich systemu pracy. Placówki są otwarte nawet już od 5 rano, do późnych godzin popołudniowych. Szkoły katolickie mają wiele zasad, które dla uczniów zwykłych szkół byłyby trudne do przestrzegania. Są określone rodzaje strojów, wyglądu, zachowania, wymagany poziom nauki. Ubranie nie może być wyzywające i wulgarne, tylko określone mundurki. Makijaż czy pomalowane paznokcie nie wchodzą w rachubę. Zachowanie nie może być kontrowersyjne. Są tacy uczniowie, że przeklinają nauczycieli, zaczepiają, prowokują, w szkołach katolickich panuje dyscyplina, jest szacunek do nauczycieli, może czasem nawet panuje zbyt sztywna atmosfera. W szkołach katolickich zajęcia są prowadzone przez większą część zakonnic czy księży. Jest więcej zajęć z religii czy etyki. W tego typu szkołach nauczyciele uczą prawdy, miłości do drugiego człowieka, starając się, aby nie było to lekceważone przez uczniów, ale przestrzegane w życiu. Szkoły katolickie przygotowują do seminariów duchownych, ale nie jest to koniecznością, aby po takiej szkole być księdzem czy zakonnicą. Siostry zakonne czasem wprowadzają podział na chłopaków i dziewczynki. Są żeńskie i męskie szkoły katolickie.

23 września 2010 | Kategoria: Dziecko, Edukacja | Tagi: , , , ,

Technikum

40Ide do pierwszego technikum. Bonus- nie dostałem się … ide do drugiego technikum(elektronicznego)i zonk- nie dostałem się… zostało mi tylko szkoła zawodowa… ale jeszcze na dodatek nie było pewne czy się dostane do zawodówki. Było mało miejsc… mija tydzień i ostateczne wyniki zostają ogłoszone… wchodze do szkoły i… nie dostałem się nawet do zawodówki. Przeglądnełem ze 3 razy tablice ale nie znalazłem mojego nazwiska w żadnej elektronicznej klasie. Stałem tak koło tej tablicy z 5 min i nie znalazłem siebie. Już myślałem że będe musiał iść na jakiegoś kucharza albo rolnika. Już miałem iść po moje papiery, ale nagle przypadkowo zerknąłem na tablicę z Technikum Elektrycznym. I dojrzałem SWOJE nazwisko. I stało się! Dostałem się do technikum. Od tej pory moje życie przez pół roku było ułożone jakby z góry przeze mnie. Wszystko mi wychodziło, dosłownie wszystko co chciałem mieć po czasie- miałem. I tak się działo do drugiego półrocza pierwszej klasy. Moje życie stało się normalne… ale te pół roku co przeżyłem było jednym z najlepszych które spotkam albo spotkałem… Metody preferowane w dydaktyce ogólnej (Okoń 1970, Kupisiewicz 1976). Istnieje jednak pewna specyfika realizacji tych treści, którą warto podkreślić i poddać uwadze nauczycieli. Metody realizacji zagadnień ochrony środowiska odbiegają od ogólnych metod i kierunków dydaktyki głównie przez niezbędną wielostronność i konieczność interpretacji przekazywanej wiedzy z różnych dyscyplin (Myczkowski 1976). Dorobek dydaktyki ochrony środowiska jest niewielki. Z tego względu należy korzystać z najlepszych metod wypracowanych przez dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, z których sozologia wyrosła, a jednocześnie dążyć do ich doskonalenia.. Nowoczesna dydaktyka akcentuje potrzebę wielostronnego uczenia się opartego na przyswajaniu niezbędnych informacji, odkrywaniu, przeżywaniu i działaniu. W procesie uczenia wartościowania, przezwania zjawisk i działania w środowisku. Tak zorganizowany proces uczenia się prowadzi do kształtowania zinterna-łizowanych postaw, czyli postaw trwałych.

21 września 2010 | Kategoria: Edukacja | Tagi: , , , ,

Analiza jakości wody

41W różnych miejscach rzeki (pobranie próbek z różnych miejsc centrum miasta), c – przeprowadzenie analiz laboratoryjnych (analiza sytuacji), d – weryfikacja hipotez, e – wnioski. Rozwiązywanie problemów pozwala traktować ucznia przedmiotowo, wykorzystać jego emocjonalne zaangażowanie nie tylko do zdobywania wiedzy, ale i kształtowania postaw. Inną metodą pracy na lekcji może być seminarium (w szkole średniej) – rodzaj ćwiczeń połączonych z dyskusją. Przedmiotem dyskusji powinno być jasno określone uprzednio wybrane zagadnienie, do którego interpretacji uczniowie przygotowują się indywidualnie lub grupowo na podstawie różnych źródeł. Podstawową literaturę wskazuje nauczyciel, innych ewentualnych pozycji pomocniczych poszukuje uczeń samodzielnie. Bardzo ważną rolę w nauczaniu sozologii odgrywają wycieczki do różnych środowisk (las, pole, łąka): rezerwatów przyrody, parków narodowych czy zakładów przemysłowych. Przygotowanie wycieczki powinno obejmować. Gramach przedmiotów humanistycznych, brak ich zupełnie w programie fizyki, słabo zaakcentowane są w programie chemii. Z uwagi na to, że ochrona i kształtowanie środowiska jest problemem międzynarodowym i politycznym a degradacja środowiska nabiera groźnej wymowy w skali światowej i jest problemem, który wymaga prowadzenia właściwej polityki społeczno-ekonomicznej stawiającej ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska za cel nie mniej istotny niż osiąganie efektów produkcyjnych, powinna być w większym zakresie treścią nauczania w przedmiotach ideowo-politycznych, a także w chemii i fizyce. Wiadomo, że ogromną rolę w rozwiązywaniu problematyki środowiska odgrywa opinia społeczna, ona często wpływa na określone postawy ludzi decydujących o obliczu naszego otoczenia. Nowoczesna szkoła powinna mieć szerokie oddziaływanie na kształtowanie pozytywnych postaw i świadomości społecznej. Nakłada to na szkołę odpowiednie zadania. Zgodnie z Uchwałami VI i VII Zjazdu PZPR.

16 sierpnia 2010 | Kategoria: Edukacja | Tagi: , , , ,