Żubr

47W roku 1951 gatunek ten został sprowadzony do Puszczy Kampinoskiej, gdzie pomyślnie się zaaklimatyzował. Dzięki prawnej ochronie i skłonności do wędrówek, zwierzę to rozprzestrzeniło się w województwach: białostockim, warszawskim, bydgoskim, olsztyńskim i lubelskim. Pogłowie łosi liczy około 800 sztuk. Od roku 1959 dokonuje się wprawdzie odstrzałów selekcyjnych, jednak zwierzę to nadal jest pod opieką organów ochrony przyrody. Poważny dorobek ma nasz kraj w utrzymaniu żubra. W roku 1921 padła ostatnia sztuka z żubrów żyjących w Puszczy Białowieskiej. Staraniem Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra (które powstało na wniosek Sztolcmana w roku 1925) zaczęto restytutować ten gatunek z okazów zachowanych w ogrodach zoologicznych. W roku 1936 utworzono drugi rezerwat żubra W.Niepołomicach. Dzięki troskliwej opiece i hodowli, pogłowie żubrów zwiększyło się. po II wojnie światowej ocalały na naszych ziemiach 34 okazy, z tego w Białowieży 16 sztuk. Piękne ilustracje można wykorzystać na lekcji w czasie pogadanki lub seminarium. Ptaki. Ptaki stanowią najliczniejszą grupę zwierząt chronionych. Chronimy je nie tylko ze względów estetycznych i humanitarnych, ale także ze względów gospodarczych. Za najbardziej pożyteczne uważane są ptaki owadożerne. W lasach, gdzie nie ma ptaków, zwłaszcza w lasach składających się z jednego gatunku drzew, bez podszycia i bez starych wypróchniałych okazów, w których nie mogą zagnieździć się ptaki owadożerne, owady znajdują wyjątkowo korzystne warunki rozwoju i rozmnażają się często nadmiernie powodując klęski. Ptaki są naturalnym i najlepszym regulatorem stanu ilościowego owadów. Nawet chemiczne środki zwalczania szkodników nie dorównują ptakom w walce z owadami. Stosowanie- środków chemicznych wpływa bardzo niekorzjrstnie, gdyż powoduje śmierć również owadów pożytecznych, a także zatrucia innych zwierząt. Przyczynia się to do zachwiania równowagi w biocenozie lasu.

27 września 2010 | Kategoria: Ciekawostki, Natura | Tagi: , , , ,

Zakaz przewozu ryb

45Na zakazie przewozu ryb i obrotu nimi w okresach ochronnych. Ochronę ryb reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 X 1947 r. (Dz. U. nr 64, poz. 375). Omawiając to zagadnienie nauczyciel powinien wspomnieć o ochronie środowiska ryb, o ochronie przed zanieczyszczaniem wód rzek, jezior, stawów i mórz. Płazy. Płazy są chronione głównie ze względu na ich pożyteczność w ekosysternie. Są one jednymi z głównych Wrogów owadów szkodników. Traszka, salamandra, kumak, huczek, ropucha, rzekotka są objęte całkowitą ochroną prawną jako gatunki ginące. Żaby zielone podlegają ochronie częściowej – nie wolno ich łowić w okresie składania skrzeku oraz w okolicach, gdzie występują nielicznie. Niektóre gatunki są eksportowane do różnych krajów. Dostarczają państwu dewizy. Omawiając płazy nauczyciel powinien zapoznać młodzież z chronionymi gatunkami oraz wskazać na konieczność ich ochrony. Gady. Wszystkie gady występujące w Polsce, z wyjątkiem żmii. Z innymi organizacjami młodzieżowymi. Wiele dobrego w gospodarce człowieka czynią ptaki drapieżne, które człowiek przywykł tępić z powodu ich rzekomej wielkiej szkodliwości dla łowiectwa. Takie jednostronne traktowanie ptaków drapieżnych, zwłaszcza sokołów i sępów, jest niesłuszne. Sokoły zdobywają pożywienie łowiąc przeważnie małe kręgowce, a zatem odgrywają dużą rolę w zwalczaniu niektórych szkodników (np. my^ szowatych). Natomiast sępy żywią się padliną. Oceniając znaczenie drapieżców dla człowieka należy brać pod uwagę interesy różnych dziedzin gospodarki. Trzeba też pamiętać, że ptaki drapieżne spełniają w biocenozach określoną rolę i mimo uszczuplenia liczebności ofiar wywierają w końcowym wyniku dodatni wpływ na dynamikę populacji zwierząt. Ptaki drapieżne usuwają przede wszystkim osobniki chore lub osłabione, a także zwierzęta padłe, przyczyniają się zatem do ochrony łowiska przed chorobami zakaźnymi i zapobiegają zwyrodnieniu innych zwierząt dziko żyjących. Z innymi organizacjami młodzieżowymi. Wiele dobrego w gospodarce człowieka czynią ptaki drapieżne, które człowiek przywykł tępić z powodu ich rzekomej wielkiej szkodliwości dla łowiectwa. Takie jednostronne traktowanie ptaków drapieżnych, zwłaszcza sokołów i sępów, jest niesłuszne. Sokoły zdobywają pożywienie łowiąc przeważnie małe kręgowce, a zatem odgrywają dużą rolę w zwalczaniu niektórych szkodników (np. my^ szowatych). Natomiast sępy żywią się padliną. Oceniając znaczenie drapieżców dla człowieka należy brać pod uwagę interesy różnych dziedzin gospodarki. Trzeba też pamiętać, że ptaki drapieżne spełniają w biocenozach określoną rolę i mimo uszczuplenia liczebności ofiar wywierają w końcowym wyniku dodatni wpływ na dynamikę populacji zwierząt. Ptaki drapieżne usuwają przede wszystkim osobniki chore lub osłabione, a także zwierzęta padłe, przyczyniają się zatem do ochrony łowiska przed chorobami zakaźnymi i zapobiegają zwyrodnieniu innych zwierząt dziko żyjących.

14 września 2010 | Kategoria: Ciekawostki, Natura | Tagi: , , , ,

Historia

26Jakże mało ludzi w obecnych czasach pasjonuje się historią bądź ją dobrze zna. A przecież pole do popisu jest bardzo szerokie. Przecież historia to nie same wojny! A nawet, jeśli by były to cóż złego. Oręż wojenny jest tak jakby niekończącym się źródłem wiedzy i to jak ciekawym. Jak powstawały coraz nowsze sprzęty wojenne. Jak dawano sobie radę na polu bitwy. Jak długo trwały potyczki albo gdzie się rozgrywały. Oprócz wojny jednak rozgrywało się prawdziwe życie. Zwyczaje na dworach, przesądy średniowieczne, tańce i muzyka, stroje. Sądzą, że niejedna osoba, która chciałby, chociaż zwrócić uwagę na te kwestie nie pogardziłaby takimi wiadomościami. Wydaje mi, że powodem, dla którego ludzie wręcz brzydzą się historią, nie mając o niej najmniejszego pojęcia jest przykre wrażenia, które pozostawiają nam nasze szkoły. Ale w tej kwestii sądzą, że nie tylko nauczanie historii cierpi. Aby rozwinąć naszą wiedzę historyczną można czytać książki poświęcone tej tematyce lub oglądać programy naukowe. Zachwyćmy się życiem! Na ogół zauważamy jak świat wokół nas się zmienia. Przychodzą nowe pory roku, zakwitają nowe rośliny, na świat przychodzą malutkie zwierzęta. Wiemy, że tak się dzieje. Gorzej z tym jak. Warto zainteresować się mechanizmami zachodzącymi w naturze. Informacje zdobyte często ot tak z nudy mogą się okazać całkiem pożytecznymi. Jeśli na przykład zainteresuje nas meteorologia, być może będziemy z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem potrafili przewidzieć pogodą. Jeśli natomiast zainteresujemy się ogrodnictwem będziemy sprawnie diagnozowali choroby naszych kwiatów doniczkowych oraz warzyw. Samo działanie organizmu człowieka jest tak fascynującym tematem, że na pewno każdy, kto tylko zacznie się wgłębiać w tę dziedzinę nauki nie będzie mógł przestać o tym myśleć. Ponad to wiedza o działaniu naszego organizmu jest bardzo przydatna. Począwszy od tego, co należy jeść a skończywszy na tym jak się zachować w obliczu choroby czy wypadku. Ciekawe i pożyteczne!

30 sierpnia 2010 | Kategoria: Ciekawostki | Tagi: , , , ,

Obóz

77Na obozie jest wiele dyżurów do obsadzenia. Ja skupię się na tych najważniejszych bądź najbardziej zapadających w pamięć. Dyżur kuchenny jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych, najbardziej pracochłonnych oraz najważniejszych dyżurów. Najtrudniejszy dyżur z tego powodu, że przecież nie każdy obozowicz umie gotować a tutaj musi i co najgorsze wszyscy będą to jedli. Przypalone ziemniaki, rozgotowany makaron czy osmolona kasza – to właśnie obozowa rzeczywistość. Nie wspominając o trudzie gotowania wody na pięćdziesiąt osób czy robienia dla wszystkich kakao. Sądzę ż nawet wytrawna gospodyni domowa mogłaby mieć z tym problem. Na kuchni spędza się najwięcej czasu. Zmywanie garów, obieranie ziemniaków i choćby samo gotowanie wody zabierają naprawdę bardzo dużo czasu. Kuchnia to również bardzo odpowiedzialny dyżur, bo od niego bardzo realnie zależy komfort wszystkich osób przebywających na obozie. Od tego jak ty się będziesz sprawował zależy czy twój kolego bądź koleżanka będą najedzeni czy też będą cały dzień chodzili głodni. Nocna warta jest chyba jednym z najbardziej przejmujących i najbardziej zapadających w pamięć dyżurów. Choć to tylko zabawa i wszyscy wiedzą ze na warcie nie może przydarzyć się coś bardzo groźnego, wszyscy bardzo przeżywają ten dyżur. Najważniejszym zadaniem warty jest czuwanie nad spokojnym snem reszty obozu, pilnowanie by nic nie zginęło – przede wszystkim ochrona flagi oraz w razie ataków związanie i zatrzymanie wroga na terenie obozu. Wrogiem nie powinien być nikt inny jak znajomi oraz przyjaciele z danej organizacji. Jeśli ktokolwiek pokusi się o podchodzenie obozu, powinien poinformować o tym komendę z tego powodu, że, komendant obozu ma prawo a nawet obowiązek zawiadomienia policji o nieplanowanym wtargnięciu na obóz. Jest to oczywiście odpowiednio usprawiedliwione. Wyobraźmy sobie sytuację, że do naszego obozu naprawdę zakradają się złodzieje albo chociażby miejscowi młodzi rozbójnicy. Oprócz tego, że możemy utracić parę cennych rzeczy, grupa wartownicza zostaje narażona na duże niebezpieczeństwo.

30 sierpnia 2010 | Kategoria: Ciekawostki | Tagi: , , ,